Stichting ArPrevO
Stichting ArPrevO
Telefoon: 06 51 60 58 84
Email:

Over ArPrevO

ArPrevO verzorgt opleidingen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV) en geeft adviezen over  BHV in zijn algemeenheid. Ook verzorgen wij ontruimingstekeningen en maken we bedrijfsnoodplannen (BHV-plannen).

Jarenlange ervaring

De stichting Arbo Preventieopleidingen (ArPrevO) is in 1998 opgericht. We zijn een kleine, flexibele organisatie en werken met korte lijnen. 

Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht werkgevers om medewerkers aan te wijzen als BHV’er. Deze BHV’ers zorgen mede voor goede arbeidsomstandigheden en bieden hulp bij calamiteiten. Op basis van een risicoanalyse wordt bepaald welke opleiding zij moeten hebben. Die opleidingen verzorgt ArPrevO.

Standaard opleidingen of lespakket op maat

Wij bieden diverse BHV-opleidingen aan. Klik hier voor ons aanbod. Daarnaast kunnen wij ook lespakket op maat leveren, dat specifiek aansluit bij uw behoefte. Uitgangspunt voor ons is altijd uw bedrijfshulpverleningsplan.

In-company

Bij de keuze van het opleidingspakket adviseren wij kosteloos. Ons uitgangspunt is levering tegen een zo laag mogelijke kostprijs en een zo beperkt mogelijk verlies aan arbeidsuren. Onze voorkeur gaat daarom uit naar in-company trainingen. Wij werken niet met open inschrijvingen, maar hebben rechtstreeks contact met opdrachtgevers.

Kwaliteit
BHV’ers moeten bij een calamiteit in welke zin ook snel, doeltreffend en veilig kunnen optreden. Kwaliteit van opleidingen/trainingen staat bij ons hoog in het vaandel.
Het Keurmerk van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening is een goede bijdrage om een zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen leveren.
Op 1 mei 2018 hebben wij dit keurmerk verkregen (naar keurmerkregister). Naast kwaliteit van opleidingen moet ook het totale proces rondom opleidingen
eveneens een hoge kwaliteit hebben. Daarom hebben wij Privacyregels opgesteld en een Klachtenregeling  opgenomen.