Stichting ArPrevO
Stichting ArPrevO
Telefoon: 06 51 60 58 84
Email:

BHV-plan

Wij kunnen een geheel BHV-plan voor u verzorgen. In een BHV-plan, ook wel bedrijfsnoodplan genoemd, staat een beschrijving gegeven van locatie, kenmerken gebouw, organisatie van de bedrijfshulpverlening, alarmering binnen de locatie en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van allen die bij de bedrijfshulpverlening betrokken zijn. In een BHV-plan vindt u ook een ontruimingsplan, inclusief tekeningen met vluchtwegen.