Stichting ArPrevO
Stichting ArPrevO
Telefoon: 06 51 60 58 84

Preventiemedewerker BHV

Iedere werkgever is verplicht medewerkers aan te wijzen om te ondersteunen bij het Arbo-beleid. Denk aan het uitvoeren van een risico-inventarisatie (RI&E), het organiseren van voorlichtingen of het uitvoeren van een ongevallenonderzoek. ArPrevO kan u helpen met de benodigde opleidingen. 

De opleiding duurt een dag, maar als er later nog behoefte is kunnen wij ook verdere ondersteuning regelen.

Taken voor de preventiemedewerkers kunnen zijn:
 1. Het eventueel met anderen uitvoeren van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) en het rapporteren daarover
 2. Het adviseren en samenwerken met de ondernemingsraad
 3. Het uitvoeren van preventietaken uit het plan van aanpak op basis van een RIE
 4. Het bijhouden van de ontwikkelingen op arbo-gebied
 5. Het actualiseren van bedrijfsregels en bedrijfsgegevens op het gebied van arbeidsomstandigheden.
 6. Het organiseren van voorlichting en instructie
 7. Registreren en onderzoeken van storingen en incidenten
 8. Het uitvoeren van opgevallenonderzoek

Praktische informatie

 • Geen toelatingseisen
 • Cursusduur: één dag
 • Toetsing: dag wordt afgesloten met een examen
 • Maximaal aantal deelnemers: 16