Stichting ArPrevO
Stichting ArPrevO
Telefoon: 06 51 60 58 84

Basis BHV-opleiding

Meestal kan volstaan worden met een Basis BHV-opleiding. De cursus is praktisch, maar met oog voor de theorie. Onderwerpen zijn o.a. niet-spoedeisende eerste hulp, spoedeisende eerste hulp (bewusteloosheid, reanimatie, gebruik AED), blussen van een beginnende brand, ontruiming en communicatie met de professionele hulpverleners.

Praktische informatie

  • Geen toelatingseisen
  • Totale cursusduur: 16 uren
  • Toetsing: Praktische toetsing tijdens de lesuren, theoretische toetsing aan het einde van de opleiding
  • Tijdstippen: twee dagen, vier dagdelen of tijdens de avonduren.
  • Locatie: bij voorkeur op de locatie van uw bedrijf of instelling
  • Minimaal 9 en maximaal 15 personen per groep

Onze voorkeur gaat ernaar uit om de opleiding te doen op uw locatie, omdat de deelnemers dan kunnen oefenen in de eigen werkomgeving. Er geldt een minimum van 9 deelnemers. Bij minder deelnemers maken we een cursusplan in overleg.

Deze opleiding voldoet aan de normen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening te Rotterdam.

E-learning
Het is ook mogelijk de opleiding te volgen door middel van e-learning. De theorie wordt dan door de deelnemers thuis of op het werk gedaan via een computerprogramma. De praktijkdag (acht uur) volgt daarna. Ook deze opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen. Voor beide mogelijkheden geldt dat alleen het Eerste Hulp-deel of het Brandbestrijdings- en ontruimingsdeel kan worden gevolgd.