home<-- IE quirks rendering mode trigger --> Stichting Arprevo
ARPREVO voor BHV OPLEIDINGEN OP MAAT

De Stichting Arbo Preventie Opleidingen (ArPrevO) is in l998 opgericht. Wij zijn geen grote organisatie, maar een organisatie die flexibel werkt en snel op kan treden wanneer daar om gevraagd wordt. Op het terrein van de bedrijfshulpverlening weten we waar we het over hebben.

In de Arbeidsomstandighedenwet is aangegeven, dat de werkgever medewerkers moet hebben die geschoold zijn om eerste hulp te kunnen verlenen, branden kunnen beperken en bestrijden, werknemers en alle andere aanwezigen in een gebouw kunnen alarmeren en evacueren en die goed kunnen samenwerken met hulpverleningsinstanties. Op basis van de risico-analyse kan aanvullende scholing nodig zijn, bijv. een opleiding AED (automatische externe defibrillatie), of Ademlucht en Brandwacht. Ook kunnen medewerkers geschoold worden om een bijdrage te leveren aan een goed arbo-beleid binnen het bedrijf of de instelling.(Preventiemedewerker)

ArPrevO heeft als doelstelling om op het gebied van de BHV opleidingen te verzorgen en adviezen te geven. Wij trachten dit te doen op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Wij zijn dan ook erkend door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening te Rotterdam, door de Nederlandse ReanimatieRaad te Den Haag en de Stichting Medizon te Groningen.